Med Hjertet I Hånden skiller sig ud ved at arbejde med det jordnære og det gennemskuelige, fremfor det højtflyvende spirituelle, som kan være temmelig uhåndgribeligt hvis man ikke har den dybere forståelse. Derfor lægger uddannelsen op til at betragte healing som et fag, og til at undersøge det højtflyvende; Sortere det og få det ned på jorden og omsat til praksis.


Jeg har igennem en del år, følt en vedvarende tilskyndelse til at dele hvad jeg ved om at arbejde med mennesker og healing, og hvad der kræves for at gøre sit arbejde ordentligt. Så denne uddannelse har været undervejs med mange og grundige overvejelser, før den så dagens lys.
Jeg har altid interesseret mig for det, der sker både i og imellem mennesker. Derfor er det også det, jeg fagligt har beskæftiget mig med, lige meget hvilken uddannelse jeg har taget, eller hvilket job jeg har haft, og jeg har altid udlevet og omsat teorierne i praksis.
Ord der ikke kan omsættes til handling, forbliver ord i min optik. Én af de ting der er afgørende for om man kan gøre det, man siger man gør, er, at man kender, rummer og forstår sig selv. Når vi gør det nok til at kunne sætte os selv, vores personlige, til side, bliver der plads til den anden. Og samtidigt kan vi kigge på os selv udefra i behandlerstolen.  

Alternativt virke er ofte baseret på tro i forhold til den evidensbaserede ”viden”.
Derfor bliver vi som ikke-medicinsk uddannede hjælpere og healere også en del af et felt, som er en meget blandet landhandel i udbudet af behandlinger.
Når vi søger behandlere, skal vi navigere i en jungle på det frie marked, hvor det reelt kun er op til den enkelte behandlers egen moral og etik, hvor vidt man vil gå i markedsføringssammenhæng. Alene dét gør, at man skal have en højt udviklet fornemmelse for, hvad der er godt for én selv når man søger hjælp i det alternative felt. Og det er ikke altid det er så let, hvis man står i krise, eller søger hjælp fordi man måske føler sig svigtet af det etablerede behandler system. For mange af de som kommer til os som behandlere, har det virkelig dårligt. De har ikke brug for fantasifulde “spirituelle” forklaringer på sig selv. De har brug for reel hjælp, og at hjælperen kender sig selv og sine kompetencer.

Derfor vil jeg byde ind med denne uddannelse, som ikke er helt som ”de andre”. Den indeholder forholdsvis mange undervisningstimer over tid, og her er høj fokus på afmystificering, tydelighed og at praktisere det man taler om; At opnå en dyb og hel forståelse af sig selv og hvad alt det her alternative, spirituelle drejer sig om – så man ikke farer vild hverken som behandler eller som klient.

“Happiness is wholeness.
You need both joy and sorrow in order to be whole”
-Jeff Foster