Uddannelsen er et rum til at studere og udforske de tre hovedtemaer, øge evnen til at skille tingene ad og der igennem have et overblik. Du kommer til at arbejde på et rimeligt højt niveau, både fagligt og personligt – men i et tempo så du ikke bliver ”sat af”. Ved supervision efter behov sørger vi sammen for at du kan følge med.

Vi kommer til at gøre erfaringer igennem oplæg og samtale i plenum, meditation, øvesessioner mellem modulerne hvor du fører logbog, og arbejde ved briksen på modulerne.

Ved at arbejde igennem

Opnår du

…dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, briksarbejde og deling af oplevelser

et kompetencegivende, bevidsthedsudvidende og udviklende forløb, både personligt og fagligt.

…grounding, åndedræt, selvforståelse og konkrete, personlige redskaber

at finde og holde din egen balance og få redskaber hertil, kende dine ubalancer, bevidsthed om hvordan du bruger dig selv som redskab, og forståelse for vigtigheden at egenomsorg og at hele dig selv.

…åben, undersøgende tilgang til hovedemnerne, fremfor konkluderende og definerende

muligheden for en dybere forståelse, og at lade stoffet lande i dig, der hvor det passer til dig. 

…guidede meditationer

en god evne til at koncentrere dig og øge din bevidsthed, overgive dig og meditere på måder der passer til dig, -også når du ”kun” sidder med dig selv.

…at dykke ned i relevante spirituelle begreber, traditioner og retninger, og undersøge hvad der ligger bag dem

indsigt i og forståelse for spirituelle emner og retninger, og derfor mulighed for at sortere og finde eget ståsted på velovervejet baggrund.  

…viden om tilblivelsen af et menneske

selvforståelse og kontakt med livskraften som gennemstrømmer os alle og giver os udtryk som mennesker.

…at forstå menneskekroppen

en fysisk orienteret tilgang til healing og viden om hvad vi har i hænderne når vi arbejder.

…hjemmeopgaver og logbog

opøve mere sikkerhed gennem praktisk øvelse, erfaring og øvelse i refleksion. 

…teori og viden om lagene i mennesket

selvforståelse og forståelse af andre.

…at blive i eget skind, praktiske øvelser og briksarbejde

indsigt i og forståelse af virkningen og reaktioner på healing – både klientens og vores egne, og at du finder din egen vej, og følger den i tillid.

…at forstå empatien

en opøvelse i at sætte os selv til side, skille ad hvad vi mærker og hvordan vi forholder os til det, overblik over hvordan vi bliver i eget skind og samtidig mærker den anden uden at identificere os med det, og øvelse i at genkende de projektioner vi laver, som er en del af at være menneske. 

…meditation, modet til ærlighed og deling i plenum

et jordbundet rum hvor vi ser ting som de er, og kan drage nytte af hinandens forskellighed, og arbejder med dét at give plads – til os selv, til hinanden og dermed også vores klienter.