Få fat i at heale bevidst

Oversætter man healing til dansk, betyder det heling, at hele eller gøre hel. For mig betyder det to ting; At hele når der er et “sår”, og at arbejde med det hele menneske. Hele mennesket med krop, energisystem, psyke og sind (og omgivelser) hænger sammen, så man kan ikke arbejde isoleret med én del uden at påvirke de andre.

Healing er et grundvilkår for alt levende, og healings kraften er til stede overalt hvor livet udfolder sig. Hvordan kommer vi i kontakt med den kraft, og hvordan bruger vi os selv som direkte redskab for denne kraft, og stiller os til rådighed? Det er igennem healings arbejdet, vi møder os selv og den anden renest. Og healingsarbejdet bliver kraftfuldt, når vi arbejder neutralt gennem hjertet.

Derfor er healing ikke noget vi påfører andre, det er et møde hvor healingen kan tage plads, under de rette omstændigheder. Det er vores opgave som healere at stille os bevidst til rådighed for skabelse af disse omstændigheder. For at kunne det, er det vigtigt at arbejde med sig selv, og det leder mig videre til næste hovedtema.

Få dig selv på plads og find din naturlige vej

Som jeg ser det, er der nogle personlige egenskaber man skal arbejde på hele livet, kultivere og forfine, når man vælger at arbejde med at hjælpe andre. Derfor er her nogle nøgleord, som er en rettesnor og vigtige for mig, og som jeg mener en hjælper, til stadighed, skal tage stilling til i sig selv: 

– Jordforbindelse
– Et stadigt ønske om at højne min bevidsthed og udvikle mine potentialer, 
– Kendskab og tillid til mig selv
– Ærlig oprigtighed og ydmyghed (der er altid noget der er større end mig selv)
– Velvillighed
– At kunne sætte mig selv til side (ego, egne historier og traumer, uforløste følelser, fordomme osv.)
– Overgivelse (tillid til livet)
– Fokusering og tålmodighed
– Grundlæggende viden
– Evne til selv refleksion (det jeg siger, er det jeg gør)
– Evne til at mærke sig selv med alt hvad det indebærer
– Villighed til selverkendelse (gøre indrømmelser)
– Skelneevnen
– Navigationsevne og evnen til at mærke mig selv
– Favne mig selv neutralt uden at dømme eller bedømme

Disse nøgleord, kommer vi til at arbejde med, mærke betydningen af, og arbejde ind i undervisningen, når vi mødes. 

Udforske spirituelle begreber i praksis

De snart 40 år jeg har beskæftiget mig alternativt, har jeg mange gange undret mig over, hvordan ord og handling ikke altid følges ad. Alle kan kalde sig for alting, og bruge temmelig store begreber og ord i flæng, som cirkulerer rundt i overfladen og aldrig rigtigt bliver uddybet for mening og betydning. 

De store ord om spiritualitet, højenergi og helbredelsesgaranti er i mine øjne mere uetisk og opblæst, end det er til gavn for mennesker som søger vores hjælp. Derfor kommer vi til at gå bagom almindeligt brugte begreber: Hvad menes der med dem? Hvor kommer de fra? Hvornår er det relevant at bruge dem? Og hvad skal vi bruge dem til?

Undertonen gennem hele uddannelsen er desuden, at du bliver trænet og undervist i at arbejde med mennesker igennem hjertekontakten.