MED HJERTET I HÅNDEN HOLDUDDANNELSE

Indholdet på holduddannelsen vil, ligesom indholdet i mentor uddannelsen, tage udgangspunkt i de tre hovedtemaer:
– Få fat i at heale bevidst
– Få dig selv på plads og find din naturlige vej
– Udforske spirituelle begreber i praksis

Undertonen i hele uddannelsen er desuden at du vil blive trænet og undervist i at arbejde med mennesker.

Inden uddannelsens start mødes vi til en personlig samtale, hvor du kan få stillet din nysgerrighed, møde mig, og hvor vi forventningsafstemmer. 

Uddannelsen afsluttes med individuel 45 min. eksamen gennem en healings session hvor jeg, og en uvildig censor vil være til stede.
Eksamen vurderes med bestået eller ikke-bestået.
Der udleveres eksamensbevis og certifikat for gennemført uddannelse. 

Vi har en lukket facebookside som kun er for uddannelsens deltagere. Her er ordet frit, så man kan dele erfaringer, stille spørgsmål og inspirere hinanden ud fra det vi beskæftiger os med på uddannelsen.