-DER FINDES INGEN “QUICK FIXES”……. TING TAGER TID.

Du kan forvente en dyb og grundig undervisningsform, og fuld tilstedeværelse fra mig. Jeg tager så meget hensyn som muligt til hvor den enkelte er i sin proces, og går ind og støtter hvor det ønskes, eller er relevant bl.a. igennem individuel supervision.

Vi kommer ud af hovedet, og ned i kroppen, ind i hjertet og integrerer undervisningen ad den vej. 
Når vi udvider os indefra og bruger bevidstheden igennem kroppen, rækker vi langt længere end når vi starter med at søge efter og forstå alle svarene i vores mentale felt, og udenfor os selv. 

Vi vil bruge guidede og u-guidede meditationer som et redskab til at arbejde os ind i de forskellige lag i emnerne. Så der vil være en vekselvirkning mellem det mentale forståelsesarbejde og det vi mærker. Ingen spirituelle begreber bliver brugt uden forklaring og forståelse, og gennemarbejdning.

Meditationerne vil være en del af hver undervisningsgang, og hovedteamet vil være jordforbindelse og tilgang til hjertet. Uden fysisk og mental forbindelse til hjertet; Ingen healing. Vi kommer til at mærke forskellen på mentale og fysiske felter, og kommer til at inddrage hjertet fysisk, og ikke som en mental idé.

Noget læsestof er til inspiration, eller for at give forskellige vinkler på samme sag, og derfra undre sig, snakke om emnet, og danne sig egen mening. Der vil blive udleveret materiale til gennemlæsning på uddannelsen, ligesom der vil blive anbefalet litteratur til selvstudie.

Vi kommer tæt på hinanden, og kommer til at dele meget, og ærligt, med hinanden. 

Vi vil arbejde med vores intentioner og motiver, egen neutralitet og uselviskhed, og at sætte os selv til side. Og vi vil arbejde med bevidstheden om, at healing er en tilstand man sætter sig i, ikke en metode. 

En ting som i min optik er helt afgørende for en hjælper, er et etisk ståsted og moralsk bevidsthed og egenpraksis omkring dette. Etik og moral hænger sammen med hvilke værdier og hvilket menneskesyn man grundlæggende har, og der kan være totalt forskellig opfattelse af dette fra person til person. Det gælder også for dem der søger vores hjælp. 

Vi arbejder som en selvfølge med tavshedspligt, som er betingelsen for at skabe trygt rum for alle. 

Du vil blive klædt på til at håndtere ”hvad nu hvis……sker” situationer. Det kommer til at ligge i undervisningen, men kommer også op når vi deler praksiserfaringer i plenum.
Der indgår undervisning i klinikpraksis som en stor og naturlig del af uddannelsen. 

Der vil være tavleundervisning i et vist omfang. Når vi læser op på et relevant emne eller et fagligt begreb, opsummeres og uddybes der på tavlen for at man kan lave egne notater. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er sandheden der kommer på tavlen, men et bud på tingenes sammenhæng fra nogen som har skrevet eller sagt noget om det.

Meditation
At meditere er i virkeligheden en naturlig tilstand som kroppen selv regulerer når den har brug for det. (Når ellers vi har ro i os selv.) I undervisningsrummet vil guidet meditation være en vej til at øge den enkeltes, og den fælles rummelighed og bevidsthed og tilstedeværelse. Meditation øger koncentrationsevnen og giver indre rolighed. Dén ro gør, at man bedre kommer i kontakt med egen skelneevne, intuition og i det hele taget mærker sin egen krop og essens tydeligere.