Når du kigger på de ting, der bliver undervist i på uddannelsen, kan du se, at der er forskellige temaer. Dine færdigheder bliver igennem undervisning og hjemmearbejde bygget op, så du føler dig hjemme i emnerne, og kan rumme mere og mere. Det er meningen at du integrerer praksis, og for at det sker, er det nødvendigt at du prioriterer studiet – også i din hverdag. 

Meditation vil være en del af undervisningen ved hvert fremmøde og som hjemme”arbejde”.  

Her følger et overblik over temaerne i uddannelsen:

– Hvem er vi, hvor står vi, kernen i healing, hvordan påvirkes vi af healing?
– Hvordan arbejder vi ved briksen, hvordan lægger vi hænderne på.
– Praktiske øvelser og briksarbejde.
– Klinikpraksis

– Meditation
– Integrering af chakras i praksis
– Meridianbaner

– Tilblivelsen og den iboende helingskraft.
– Hjertet.
– Midtlinien.

– Egenomsorg.
– Energi, frekvenser, vibration.

– Hvordan betræder vi det helende rum?
– Hvordan håndterer vi uforudsete reaktioner på healing, hvordan påvirkes vi gensidigt i det helende rum, kan/skal man lukke ned?, hvordan arbejder man med egne ting der kommer op?
– At bruge sig selv som værktøj, empati, sympati- og hvorfor skal jeg vide det?, etik og moral, hvad er skelneevne?, hvad er det jeg mærker?

– Logbog med hjemmearbejde og egenpraksis.
– Logbog med øveklienter.

– Psyke, sind, ånd, sjæl, hvad er det at være f.eks “ude af sig selv” eller at være “hjemme i sig selv”, og hvad betyder det i praksis.
– Balance og ubalance.

– Undersøgelse og afklaring af begrebet spiritualitet og andre “spirituelle” begreber – hvad er hvad, og hvad er spirituel praksis? Hvorfor overhovedet tale om spiritualitet?

– Jordforbindelse.
– Det livgivende åndedræt.

– Lagene i et menneske, nervesystem, sanser og sensitivitet.
– Emotioner, hormonsystem.