Her er et intenst praksisforløb, der går dybt.
Det er for dig, som ønsker at udforske og dykke ind i healing, dig selv og din essens, og som måske vil arbejde med mennesker på en healende måde – eller måske ønsker du at bruge det som en platform for selvudvikling.

De tre hovedtemaer vi vil tage udgangspunkt i:
-at få fat i at heale bevidst
-at få dig selv på plads og finde din naturlige vej
-at udforske spirituelle begreber i praksis

Du kan vælge et solo-forløb, eller at være på hold med maksimum 4 i alt. Mentorforløbet er mere intenst og mere fleksibelt end de større uddannelseshold. Du har medbestemmelse i tilrettelæggelse af kalender og rækkefølge af undervisnings-emner.
Du skal se nedenstående som en ramme for hvad vi kommer igennem på Mentorforløbet. Forløbet vil være tilpasset til dig/jer, så rækkefølgen på undervisningen kan blive ændret.
Du skal regne med at omdrejningspunktet for undervisningen er praktisk briksarbejde og meditation, og dét at arbejde med hjertet i hånden.

Når du kigger på de ting, der bliver undervist i kan du se at der er forskellige emner og temaer. Dine færdigheder bliver igennem undervisning og hjemmearbejde bygget op, så du føler dig hjemme i emnerne, og kan rumme mere og mere. Det er vigtigt at du integrerer praksis, og for at det sker, er det nødvendigt at du prioriterer studiet – også i din hverdag.  

På mentorforløbet kan du virkelig få plads til at arbejde med dig selv og de udfordringer og glæder der optager dig i livet, og få direkte feedback som du kan tage med dig i din proces. Du vil blive dannet som healer, og jeg kommer som underviser til at deltage i arbejdet, uanset hvor mange der er på holdet. Jeg holder rummet, og deler den viden og erfaring jeg har gjort mig gennem 40 års uddannelser, arbejde med mennesker, og som behandler. Du skal forvente at feedback er en del af forløbet.

Her følger et overblik over indholdet i uddannelsen:

– Hvem er vi, hvor står vi, kernen i healing, hvordan påvirkes vi af healing?
– Hvordan arbejder vi ved briksen, hvordan lægger vi hænderne på.
– Klinikpraksis

– Meditation
– Integrering af chakras i praksis
– Meridianbaner

– Tilblivelsen og den iboende helingskraft.
– Hjertet.
– Midtlinien.

– Egenomsorg.
– Energi, frekvenser, vibration.

– Hvordan betræder vi det helende rum?
– Hvordan håndterer vi uforudsete reaktioner på healing, hvordan påvirkes vi gensidigt i det helende rum, kan/skal man lukke ned?, hvordan arbejder man med egne ting der kommer op?
– At bruge sig selv som værktøj, empati, sympati- og hvorfor skal jeg vide det?, etik og moral, hvad er skelneevne?, hvad er det jeg mærker?

– Logbog med hjemmearbejde og egenpraksis.
– Logbog med øveklienter.

– Psyke, sind, ånd, sjæl, hvad er det at være f.eks “ude af sig selv” eller at være “hjemme i sig selv”, og hvad betyder det i praksis.
– Balance og ubalance.

– Undersøgelse og afklaring af begrebet spiritualitet og andre “spirituelle” begreber – hvad er hvad, og hvad er spirituel praksis? Og hvad kan vi bruge det til? Er det nødvendigt for at heale?

– Jordforbindelse.
– Det livgivende åndedræt.

– Lagene i et menneske, nervesystem, sanser og sensitivitet.
– Følelser, hormonsystem.